מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב אטי בלבד.
  • אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב ציבורי בלבד.
  • אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים.
  • אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב שאינו מנועי הנע על יותר משישה גלגלים.

הסבר: איסור עקיפה על רכב הנוסע שיש לו יותר משני גלגלים.( פרטי, משא,וכו.)

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה