מאגר שאלות תאוריה

כשהרכב שלפניך מאותת על כוונתו לפנות שמאלה:

  • אסור לעבור אותו מצדו הימני.
  • מותר לעבור אותו מצדו הימני.
  • עקיפתו תהיה מצד שמאל בלבד.
  • אסור לעבור אותו מכל צד.

הסבר: מותר לעבור על פני רכב מימין, כאשר הרכב שמשמאל מאותת על כוונתו לפנות שמאלה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה