בחירת רישיון
התחברות

כשהרכב שלפניך מאותת על כוונתו לפנות שמאלה:

מותר לעבור על פני רכב מימין, כאשר הרכב שמשמאל מאותת על כוונתו לפנות שמאלה.