בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לפתוח את דלתות הרכב כשהרכב נוסע?

אסור. כשהרכב בתנועה על הדלתות להיות סגורות לחלוטין.