בחירת רישיון
התחברות

אתה נוסע בכיוון החץ. מה פירוש הסימון על הכביש משמאלך?

אין לעבור קו הפרדה רציף.

practiceimage