מאגר שאלות תאוריה

כאשר נורית הבקרה של לחץ השמן נדלקת בנסיעה, עליך:

  • להמשיך בנסיעה, אם מד החום של המנוע מצביע כי חום המנוע תקין.
  • להמשיך בנסיעה בהילוך נמוך עד למוסך (אבל לא יותר מחצי שעת נסיעה).
  • להמשיך בנסיעה, בתנאי שיש כמות מספקת של שמן באגן השמן של המנוע.
  • לעצור מיד את הרכב ולדומם את המנוע.

הסבר: אין לנסוע כאשר נורית השמן דולקת. חוסר שמן במנוע יגרום לנזק.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה