בחירת רישיון
התחברות

כאשר נורית הבקרה של לחץ השמן נדלקת בנסיעה, עליך:

אין לנסוע כאשר נורית השמן דולקת. חוסר שמן במנוע יגרום לנזק.