בחירת רישיון
התחברות

על פי החוק, הנתמך (שהוא חלק "מרכב מורכב"):

על הנהג שנוסע מאחורי נתמך לדעת שיש נתמך על מנת לתכנן עקיפה למשל