בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?

תמרור עצור הוא חובה ואין לגביו שיקול דעת יש לתת זכות לכל רכב המתקרב לצומת.

practiceimage