בחירת רישיון
התחברות

הגדר "קו עצירה":

קו עצירה מסמן היכן יש לעצור כאשר יש לנו תמרור או רמזור שמורא לנו לעצור.