מאגר שאלות תאוריה

כיצד נאבטח רכב חונה, המצויד בתיבת הילוכים אוטומטית (למעט תיבה רובוטית)?

  • נשלב את ידית ההילוכים להילוך (P) ונפעיל את בלם העזר (חנייה).
  • נשלב את ידית ההילוכים להילוך ראשון (1) ונפעיל את בלם עזר (חנייה).
  • נשלב את ידית ההילוכים למצב אחורי (R) ונפעיל את בלם עזר (חנייה).
  • נשלב את ידית ההילוכים למצב סרק (N) ונפעיל את בלם עזר (חנייה).

הסבר: מצב p הוא מצב parking (חניה) . ובלם היד צריך להיות משוך.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה