בחירת רישיון
התחברות

על נהג רכב הנוסע בקרבת קבוצת ילדים:

לנהוג לידם לאט ואם יש צורך לעצור.