בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לעלות ולנסוע על מדרכה בטרקטור כדי לעקוף מכשול שנוצר בכביש?

אסור לכל רכב לנסוע על המדרכה.