מאגר שאלות תאוריה

מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש ברכב לתקופה של יותר מחודש?

  • להודיע על כך לרשות הרישוי.
  • להודיע על כך למשטרה.
  • להודיע על כך לרשות המקומית.
  • להעמיד את הרכב במוסך מורשה.

הסבר: אי שימוש ברכב לחודש ויותר מחייב הודעה למשרד הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה