בחירת רישיון
התחברות

מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש ברכב לתקופה של יותר מחודש?

אי שימוש ברכב לחודש ויותר מחייב הודעה למשרד הרישוי.