בחירת רישיון
התחברות

אסור להתחיל בעקיפה בלי לבדוק:

קודם כל נבדוק אם מותר לעקוף ( תמרור איסור עקיפה, פס לבן) נבדוק אם יש אפשרות להשלים את העקיפה