בחירת רישיון
התחברות

כיצד משפיע ריבוי התמרורים המוצבים לפני צומת על תגובת הנהג?

צריך להאט כי ריבוי תמרורים עשויה להסיח את דעתינו מהקורה בכביש.

practiceimage