מאגר שאלות תאוריה

כיצד משפיע ריבוי התמרורים המוצבים לפני צומת על תגובת הנהג?

  • ריבוי תמרורים יגרום למחשבה מהירה יותר של הנהג בצומת.
  • הנהג נאלץ להאט את נסיעתו, כדי לזהות את התמרורים ולהפנים את משמעותם.
  • ריבוי התמרורים לא ישפיע על התנהגות הנהג בהתקרבו אל הצומת.
  • ריבוי תמרורים גורם תמיד לבלבול הנוהג ברכב.

הסבר: צריך להאט כי ריבוי תמרורים עשויה להסיח את דעתינו מהקורה בכביש.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה