בחירת רישיון
התחברות

כיצד ינהג הנוהג בטרקטור בדרך, אם בעת נהיגתו הוא מפריע למעבר התנועה שמאחוריו?

נהג של רכב איטי יכול לרדת לשוליים על מנת לצמצם את ההפרעה לתנוע.

practiceimage