מאגר שאלות תאוריה

כיצד ינהג הנוהג בטרקטור בדרך, אם בעת נהיגתו הוא מפריע למעבר התנועה שמאחוריו?

  • ייסע בימין הכביש ואף בשול הדרך, אם הדבר דרוש ואפשרי.
  • ייסע רק בנתיב הימני בכביש.
  • ייסע תמיד בשול הדרך.
  • מותר לו לנסוע רק בנתיב השמאלי או בשול הימני.

הסבר: נהג של רכב איטי יכול לרדת לשוליים על מנת לצמצם את ההפרעה לתנוע.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה