בחירת רישיון
התחברות

בכניסה לדרך הוצב התמרור איזה תמרור יוצב בכניסה מצדה האחר של הדרך?

התמרור מורא על איסור כניסה משני צידי הדרך לכן גם בצידו השני יופיע אותו תמרור

practiceimage