מאגר שאלות תאוריה

האם מותר להוביל מכולה כאשר לא כל התקני חיבור סובב (טוויסט-לוק) נעולים?

  • מותר, אבל רק בהובלת מכולה בגודל 40 רגל.
  • מותר – אם ניתן אישור קצין משטרה.
  • מותר, אבל רק בעת הובלת מכולה קצרה.
  • אסור.

הסבר: אסור, המכולה לא תיהיה מחוזקת כראוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה