בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להוביל מכולה כאשר לא כל התקני חיבור סובב (טוויסט-לוק) נעולים?

אסור, המכולה לא תיהיה מחוזקת כראוי.