מאגר שאלות תאוריה

מה משמעות התמרור?

  • חניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק״ג אסורה באזור שבכניסה אליו מוצב התמרור.
  • חניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק״ג אסורה באזור שבכניסה אליו מוצב התמרור.
  • חניית כל רכב מסחרי אסורה באזור שבכניסה אליו מוצב התמרור.
  • חניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-8,000 ק״ג אסורה.

הסבר: איסור חניה לרכב כבד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה