מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה?

  • הגבר את מהירות הנסיעה וצפור צפירה קלה.
  • צפור חזק, כדי למנוע סיכון מהולכי הרגל.
  • האט, סטה שמאלה, אם אפשר, ועבור על פני הולכי הרגל בזהירות.
  • צפור לשם אזהרה, והמשך במהירות רגילה ובמסלול נסיעתך המקורי.

הסבר: מכיוון שהולכי הרגל עם הגב אלינו יש להאט, להתרחק ככל האפשר מהולכי הרגל ולעבור בזהירות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה