בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה?

מכיוון שהולכי הרגל עם הגב אלינו יש להאט, להתרחק ככל האפשר מהולכי הרגל ולעבור בזהירות.

practiceimage