בחירת רישיון
התחברות

מתי מותרת הנסיעה אחורנית?

רק בעת הצורך ומלבד שקיימנו את כל אמצעי הבטיחות.