בחירת רישיון
התחברות

סכנת ההחלקה בכביש רטוב גדולה יותר:

צמיגים שחוקים לא מנקזים את המים וסכנת ההחלקה גבוהה.