מאגר שאלות תאוריה

סכנת ההחלקה בכביש רטוב גדולה יותר:

  • ככל שהצמיגים שחוקים יותר.
  • ככל שחריצי הצמיגים עמוקים יותר.
  • ככל שהרכב כבד יותר.
  • ככל שלחץ האוויר בצמיגים גבוה יותר.

הסבר: צמיגים שחוקים לא מנקזים את המים וסכנת ההחלקה גבוהה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה