בחירת רישיון
התחברות

מהו תעריף 2?

תאריף גבוה מהתעריף הרגיל בגלל שעות הנהיגה המאוחרות.