בחירת רישיון
התחברות

מה על הנהג לעשות בלילה אם אחד משני אורות החזית אינו תקין?

אסור לנסוע אם פנס כלשהו לא תקין.