מאגר שאלות תאוריה

מה על הנהג לעשות בלילה אם אחד משני אורות החזית אינו תקין?

  • מותר לו להמשיך בנסיעה אטית עד למוסך הקרוב.
  • אסור להמשיך בנסיעה, ויש לדאוג לתיקון התקלה קודם שימשיך בנסיעתו.
  • אסור להמשיך בנסיעה רק אם התקלקל רק האור הנמוך בלבד.
  • אסור להמשיך בנסיעה רק אם התקלקל רק האור הגבוה בלבד.

הסבר: אסור לנסוע אם פנס כלשהו לא תקין.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה