בחירת רישיון
התחברות

חובת ליווי ברכב חלה על רכב מסחרי המוביל מטען חורג שרוחבו יותר מ-:

הכונה לליווי עם רכב מקדימה הנושא שלט " מטען חורג"