בחירת רישיון
התחברות

מהו ״ארגז מתחלף״ (על פי תקנות התעבורה)?

לפי קביעת רשות הרישוי.