בחירת רישיון
התחברות

כיצד עליך לפעול כשאתה מגלה לפתע בכביש אזור שמנוני וחלק בעת ביצוע הפנייה?

ככתוב בתשובה.