מאגר שאלות תאוריה

הנוהג ב"רכב סיור" חייב להיות:

  • נהג רכב שאושר על ידי משרד התחבורה ובעל רישיון נהיגה מסוג D או D1.
  • מדריך תיירות מוסמך שאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה ובעל רישיון נהיגה מסוג D או D1.
  • מדריך תיירות מוסמך שאושר על ידי משרד התיירות ובעל רישיון נהיגה מסוג D או D1.
  • בעל תואר אשון במגמת ידיעת הארץ ובעל רישיון נהיגה לדרגה D או D1.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה