בחירת רישיון
התחברות

בזמן נסיעה ביום התקלקל אור החזית הגבוה באופנוע. כיצד יש לנהוג?

אין לנסוע כאשר מערכת האורות לא תקינה.