מאגר שאלות תאוריה

בזמן נסיעה ביום התקלקל אור החזית הגבוה באופנוע. כיצד יש לנהוג?

  • מותר להמשיך בנסיעה רק עד רדת החשכה.
  • החוק אוסר להמשיך בנסיעה אפילו ביום, אם מערכת האורות אינה תקינה לחלוטין.
  • מותר להמשיך בנסיעה רק בדרך עירונית מוארת כראוי ובמהירות נמוכה.
  • מותר להמשיך בנסיעה רק מאחורי רכב שאורותיו תקינים.

הסבר: אין לנסוע כאשר מערכת האורות לא תקינה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה