בחירת רישיון
התחברות

מהו רוחב מטען שכדי להובילו נחוץ היתר של קצין משטרה?

לפי הוראת רשות הרישוי.