מאגר שאלות תאוריה

באיזה אופן יש להעמיד רכב בכביש?

  • אין הגבלה לאופן העמדת רכב בכביש.
  • בניצב לשפת הכביש.
  • בזווית שלא תעלה על 30 מעלות משפת המדרכה.
  • במקביל לשפת הכביש או לפי הסימון.

הסבר: בצורה חוקית ושלא יפריע לתנועה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה