בחירת רישיון
התחברות

באיזה אופן יש להעמיד רכב בכביש?

בצורה חוקית ושלא יפריע לתנועה.