מאגר שאלות תאוריה

האם קיימת חובה לסמן מטען החורג מחוץ לרכב?

  • כן. חובה לסמן מטען חורג בכל עת.
  • כן. חובה לסמן מטען חורג, אבל רק בזמן תאורה.
  • לא. רכב העומד בדרך, מטענו החורג אינו מהווה סכנה, ולכן אין חובה לסמנו.
  • לא, יש לסמן אותו רק אם החריגה היא מחלקו האחורי.

הסבר: המשתמשים בדרך חייבים לדעת שלפניההם מטען חורג , כדי לתכנן את הנסיעה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה