בחירת רישיון
התחברות

האם קיימת חובה לסמן מטען החורג מחוץ לרכב?

המשתמשים בדרך חייבים לדעת שלפניההם מטען חורג , כדי לתכנן את הנסיעה.