בחירת רישיון
התחברות

כיצד עליך לנהוג בתנאי הדרך שלפניך?

לנהוג בהילוך נמוך על מנת שהרכב לא יתדרדר ולהיצמד לימין ככל האפשר.

practiceimage