בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?

אסור, הכניסה לרכב המופיע בתמונה בלבד.

practiceimage