מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?

  • מותר, בדרך עירונית בלבד.
  • מותר תמיד.
  • אסור.
  • מותר, בדרך שאינה עירונית.

הסבר: אסור, הכניסה לרכב המופיע בתמונה בלבד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה