בחירת רישיון
התחברות

האם נהג אוטובוס רשאי לסרב להכניס עגלת ילדים לאוטובוס?

אישור מרשות הרישוי.