בחירת רישיון
התחברות

תעריף 1 במונה של מונית הוא:

בשעות היום התעריף הוא 1