מאגר שאלות תאוריה

כיצד עליך לנהוג כאשר מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה?

  • ב"זמן תאורה" מותר להמשיך בנסיעה. בכל זמן אחר – אסור.
  • אין להמשיך בנסיעה.
  • לאותת בידך השמאלית, כפי שנקבע בחוק.
  • מותר להמשיך בנסיעה עד למוסך הקרוב בלי לאותת כלל – גם כשהאיתות חובה.

הסבר: יש לאותת עם היד לפי המוגדר בתקנות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה