בחירת רישיון
התחברות

כיצד עליך לנהוג כאשר מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה?

יש לאותת עם היד לפי המוגדר בתקנות.