מאגר שאלות תאוריה

כשיש תמרור האוסר פנייה שמאלה בצומת:

  • מותר לפנות פניית פרסה שמאלה, רק אם מסומן בנתיב חץ המכוון ימינה.
  • כל התשובות נכונות.
  • פניית פרסה שמאלה מותרת לרכב נוסעים פרטי בלבד.
  • אסור לפנות פניית פרסה אם אין נתיב לפניה שמאלה.

הסבר: פנייה שמאלה תתבצע מנתיב לפניייה שמאלה בלבד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה