בחירת רישיון
התחברות

כשיש תמרור האוסר פנייה שמאלה בצומת:

פנייה שמאלה תתבצע מנתיב לפניייה שמאלה בלבד.