בחירת רישיון
התחברות

אם נהג מרגיש שבלם הרגל אינו בולם את האופנוע בזמן נסיעה, עליו:

אין לנסוע בכלי רכב כאשר הבלמים לא תקינים.