בחירת רישיון
התחברות

מהו המרחק המרבי ממדרכה שבו מותר להעמיד רכב במקביל לשפת הכביש?

לפי דרישת רשות הרישוי.