בחירת רישיון
התחברות

כיצד תחמוק ממכשול, כגון עצם המונח על הדרך, המתגלה במפתיע בעת הנסיעה באופנוע?

לעבור את המכשול לאט ובזהירות