מאגר שאלות תאוריה

כיצד תחמוק ממכשול, כגון עצם המונח על הדרך, המתגלה במפתיע בעת הנסיעה באופנוע?

  • תבלום לפני המכשול, תרפה רגע לפני המפגש אתו ותחמוק מימינו או משמאלו.
  • תגביר את המהירות ותעבור את המכשול ללא כל עיכוב.
  • תאיץ את האופנוע האצה ניכרת כדי לשמור על שיווי המשקל.
  • תבלום לפני המכשול ובעת המעבר עליו – כך מובטח זמן בלימה מרבי.

הסבר: לעבור את המכשול לאט ובזהירות

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה