בחירת רישיון
התחברות

"בירה אינה נחשבת למשקה אלכוהולי":

בירה היא משקה אלכוהולי לכל דבר.