מאגר שאלות תאוריה

האם מותר להסיע בעלי חיים באוטובוס?

  • מותר, כאשר גודלם מאפשר להניחם על ברכי הנוסע או להחזיקם ביד.
  • מותר, אבל רק במקום ישיבה.
  • מותר ללא כל הגבלה.
  • אסור, פרט לכלב נחייה של עיוור.

הסבר: כאשר הם מוחזקים ע"י הבעלים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה