בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להסיע בעלי חיים באוטובוס?

כאשר הם מוחזקים ע"י הבעלים.