בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לנסוע על שטח הפרדה?

שטח הפרדה לא נועד לנסיעת כלי רכב