בחירת רישיון
התחברות

איזה רכב חייב במגיני בוץ?

מגן בוץ נועד למניעת התזת בוץ על הרכב שמאחורין.אם יש לא התקן אחר למניעת התזה כמו כנפיים אזי הוא פטור