בחירת רישיון
התחברות

באיזה חלק של הכביש ינהג רוכב אופניים?

על רוכב אופניים לרכב תמיד בצד הימיני ביותר של הכביש