בחירת רישיון
התחברות

ברכב מחובר, המרחק בין החלק האחורי של הגורר ובין החלק הקדמי של הנגרר לא יהיה יותר מ-:

לפי דרישת רשות הרישוי