מאגר שאלות תאוריה

מה מספר הנוסעים שמותר להסיע ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-3,500 ק"ג?

  • עד שישה נוסעים, מלבד היושבים לצד הנהג.
  • כמספר מקומות הישיבה בתא הנהג בלבד.
  • נוסע אחד בלבד, היושב לצד הנהג.
  • מספרם יהיה על פי המצוין ברישיון הנהיגה.

הסבר: מקסימום

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה