בחירת רישיון
התחברות

אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר:

פניית פרסה היא מסוכנת היות והרכב צריך להשתלב בנתיב התנועה הנגדי, ולכן כאשר אין ראות על הרכבים הבאים משם חל איסור לעשות פניית פרסה.