מאגר שאלות תאוריה

אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר:

  • הוא נוהג ברכב שאורכו יותר משמונה מטרים.
  • הוא נוסע בכביש דו-סטרי.
  • מוצב תמרור האוסר פנייה שמאלה.
  • אין הוא נראה לנהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.

הסבר: פניית פרסה היא מסוכנת היות והרכב צריך להשתלב בנתיב התנועה הנגדי, ולכן כאשר אין ראות על הרכבים הבאים משם חל איסור לעשות פניית פרסה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה