מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • קצה המקום או הקטע האסור לחנייה.
  • קצה המקום או הקטע המותר לחנייה.
  • התחלת קטע חנייה בתשלום.
  • קצה המקום או הקטע המותר לחנייה רק לאופנועים.

הסבר: אחרי תמרור זה אסור לחנות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה