בחירת רישיון
התחברות

האם חייב נהג המונית לעזור לנוסע לטעון את מטענו במונית או לפרוק אותו ממנה?

על נהג המונית החובה לעזור לנוסע עם מטענו.